บริษัท เกาะสมุทร โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด

          

          ห้องเย็นเกาะสมุทร พร้อมรับ SME เปิดเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่แปรรูป 15,000 ตร.ม และพื้นที่ห้องเย็นความจุกว่า 4,000 ตัน          ด้วยเงินลงทุนต้นทุนต่ำกับการบริการที่ครบครันบนพื่นที่กว่า 18 ไร สาธารณูปโภคที่ครบครัน การบริการของเราเน้นความสะดวก รวดเร็ว และเป็นกันเองอีกทั้ง ทำเลที่ตั้งของห้องเย็นเราการคมนาคมขนส่งก็สะดวกห่างจาก ถนนพระราม 2 เพียง 500 เมตร เท่านั้น         
             เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความตั้งใจจริง ไม่ว่าจะเป็นการเช่าพื้นที่เพื่อการแปรรูปสินค้า หรือการฝากเก็บสินค้าในห้องเย็น     
             บริษัท เกาะสมุทร โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด ตะหนักถึงคุณค่าแห่งมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการให้บริการในทุกขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนทั้งทางด้านจุลชีวะ เคมีและทางกายภาพ  ได้รับความพึงพอใจและมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตรงเวลาตามที่ลูกค้ากำหนดและการให้บริการที่รวดเร็ว เรียบร้อยเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าของบริษัทฯ      
            ขอบเขตในการรับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล GMP,HACCP  ของบริษัทฯ นั้นครอบคลุมทุกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยคลอลคลุมผลิตภัณฑ์คื
          กุ้งสดแช่เยือกแข็ง       
                                                                                                     หมึกสดแช่เยือกแข็ง        
                                                                                                     ปลานิลแช่เยือกแข็ง        
                                                                                                     ปลาทับทิมแช่เยือกแข็ง        
                                                                                                     ปลาดุกแช่เยือกแข็ง    
                                                                                                     ปลากะพงแช่เยือกแข็ง        
                                                                                                     ปลาแมคเคอเรลแช่เยือกแข็ง
         

                                                                   " เราเน้นย้ำระบบคุณภาพและการให้บริการที่ดี"

Visitors: 16,479